Onze geschiedenis

1.      De St.-Jozefsschool, Tulpenstraat 6 te 8800 Roeselare opende op 13.09.1937 haar deuren als Lagere Jongensschool.

2.      De St.-Elisabethschool (genoemd naar de stichtster, de toenmalige overste van het klooster van St.-Vincentius à Paulo, Rodenbachstraat te Roeselare), Seringenstraat 59 te 8800 Roeselare,startte op 11.09.1939 als Vrije Kleuter- en Lagere School.

3.      Beide scholen fusioneerden op 01.09. 1982, maar werden niet gemengd.
  a.      De hoofdschool in de Seringenstraat 59 (kleuter- en lagere meisjesschool)
  b.      Wijkafdeling 1 in de lepersestraat 588 (1 kleuterklas en 1 klas gemengde lagere school tot derde leerjaar)
  c.      Wijkafdeling 2 in de Tulpenstraat 6 (lagere jongensschool)

4.      Op 01.09.1983 viel in wijkafdeling 1 de klas lager weg, zodat alleen één kleuterklas overbleef.

5.      Herstructurering op 01.09.1995: oprichting 2 aparte scholen met aparte directies:
  a.      Vrije Lagere School, Tulpenstraat 6, 8800 Roeselare (lager jongens)
        Afdeling: Seringenstraat 59, 8800 Roeselare (lager meisjes)
  b.      Vrije Kleuterschool, Seringenstraat 57, 8800 Roeselare (kleuter)
        Afdeling: lepersestraat 588, 8800 Roeselare (kleuter)

6.      Vanaf 01.09.1999 gemengd onderwijs (het eerste schooljaar t.e.m. het 5de leerjaar, vanaf het volgende schooljaar volledig):
  a.      Seringenstraat 59: 1ste, 2de en 3de leerjaar
  b.      Tulpenstraat 6: 4de, 5de en 6de leerjaar