WAT WE DOEN

ONZE SCHOOLKALENDER


September
03/09/18 Start nieuwe schooljaar
11/09/18 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
13/09/18 Infoavond 5de en 6de leerjaar - 19.30 uur
13/09/18 Zwemmen 3de en 6de leerjaar
17/09/18 Infoavond 3de kleuter - 19.30 uur
18/09/18 Infoavond 1ste kleuter - 19.30 uur
18/09/18 Zwemmen 3de kleuter
19/09/18 Infoavond 4de leerjaar - 19.30 uur
20/09/18 Infoavond 2de leerjaar - 19.30 uur
20/09/18 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
21/09/18 Strapdag voor de lagere school
24/09/18 Start sportklassen 2de leerjaar
25/09/18 Schoolreis 3de kleuter
26/09/18 Infoavond 3de leerjaar - 19.30 uur
27/09/18 Boerderijdag 1ste leerjaar
27/09/18 Infoavond 2de kleuter - 19.30 uur
27/09/18 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
Oktober
01/10/18 Facultatieve vrije dag - geen school
02/10/18 Infoavond 1ste leerjaar - 19.30 uur
04/10/18 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
08/10/18 Start bosklassen 5de en 6de leerjaar
08/10/18 Start sportklassen 4de leerjaar
09/10/18 Bosuitstap 2de kleuter
12/10/18 Bosuitstap 2de leerjaar
15/10/18 Pedagogische werkdag - geen school
16/10/18 Zwemmen 3de kleuter
17/10/18 Bosuitstap peuter en 1ste kleuter
18/10/18 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
19/10/18 Klasfoto's (niet voor peuter)
25/10/18 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
25/10/18 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
26/10/18 Herfstrapport
29/10/18 Herfstvakantie t.e.m. 04/11/2018
November
06/11/18 ouderraad
07/11/18 Ouderavond EC - 19.30 uur
08/11/18 Sint in Wallemote - 2de kleuter
08/11/18 Zwemmen 2de en 6de leerjaar
12/11/18 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
13/11/18 Zwemmen 3de kleuter
15/11/18 Zwemmen 1ste en 5de leerjaar
18/11/18 Schoolfeest
21/11/18 schoolkaffee ouderraad
22/11/18 Zwemmen 1ste en 4de leerjaar
26/11/18 Start sportklassen 1ste leerjaar
29/11/18 Zwemmen 3de en 6de leerjaar
30/11/18 Bezoek Sint in de Tulpenstraat
December
03/12/18 Bezoek Sint in de Seringenstraat
04/12/18 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
06/12/18 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
11/12/18 Zwemmen 3de kleuter
13/12/18 zwemmen voor 1ste en 4de leerjaar
16/12/18 Eerste instapviering (1ste leerjaar)
18/12/18 Kerstrapport
20/12/18 Zwemmen 2de leerjaar A, 3de leerjaar A en 6de leerjaar
24/12/18 Kerstvakantie t.e.m. 06/01/2019
Januari
10/01/19 Zwemmen 2de leerjaar B, 3de leerjaar B en 5de leerjaar
10/01/19 vaccinaties door CLB-arts voor L1 en L5
17/01/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
20/01/19 Opendeurdag kleuters geboren in 2017
22/01/19 Zwemmen 3de kleuter
24/01/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
24/01/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
28/01/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
31/01/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
Februari
01/02/19 Facultatieve vrije dag - geen school
07/02/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
11/02/19 Oudercontacten 3de kleuter
12/02/19 Oudercontacten 3de kleuter
12/02/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
14/02/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
15/02/19 Quiz ouderraad
18/02/19 Oudercontacten 2de kleuter A en B
19/02/19 Oudercontacten 2de kleuter A
19/02/19 Zwemmen 3de kleuter
21/02/19 Oudercontacten 2de kleuter B
21/02/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
22/02/19 Oudercontacten 2de kleuter A
25/02/19 De Spil voor 2de kleuter
25/02/19 Oudercontacten 1ste kleuter
25/02/19 Oudercontacten 2de kleuter A en B
26/02/19 Oudercontacten 1ste kleuter
26/02/19 Oudercontacten 2de kleuter A
28/02/19 Oudercontacten 2de kleuter B
28/02/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
Maart
17/03/18 Tweede instapviering (1ste leerjaar)
04/03/19 Krokusvakantie t.e.m. 10/03/2019
11/03/19 De Spil voor peuter en 1ste kleuter
14/03/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
19/03/19 Feest van Sint-Jozef
19/03/19 Zwemmen 3de kleuter
20/03/19 Pedagogische werkdag - geen school
21/03/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
25/03/19 Honkietonkie - 2de leerjaar - voormiddag
25/03/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
28/03/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
April
01/04/19 Alles met de bal - 4de leerjaar - voormiddag
02/04/19 Alles met de bal - 3de leerjaar - namiddag
04/04/19 Rollebolle - 2de en 3de kleuter - voormiddag
04/04/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
05/04/19 Paasrapport
05/04/19 Sober maal lager
08/04/19 Paasvakantie t.e.m. 22/04/19
25/04/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
30/04/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
30/04/19 Zwemmen 3de kleuter
Mei
02/05/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
06/05/19 De Spil voor 3de kleuter
06/05/19 Schoolreis 1ste en 2de leerjaar
08/05/19 Start zeeklassen 3de en 4de leerjaar
09/05/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
11/05/19 Vormselweekend
12/05/19 Vormselweekend
13/05/19 Uitwisseling 3de kleuter - 1ste leerjaar
16/05/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
16/05/19 Schoolreis 2de kleuter
16/05/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
17/05/19 Bedevaart Dadizele 5de leerjaar
20/05/19 Infoavond over het 1ste leerjaar voor ouders 3de kleuters
20/05/19 Start sportklassen 3de leerjaar
23/05/19 Schoolreis 1ste kleuter
23/05/19 Start boerderijklassen 2de leerjaar
23/05/19 Zwemmen 1ste en 4de leerjaar
28/05/19 Zwemmen 3de kleuter
30/05/19 Hemelvaart - geen school
31/05/19 Brugdag - geen school
Juni
06/06/19 Zwemmen 2de en 5de leerjaar
07/06/19 Schoolreis peuters
09/06/19 Eerste Communie
10/06/19 Pinkstermaandag - geen school
12/06/19 Klasfoto peuters
13/06/19 Infoavond peuters geboren in 2017
13/06/19 Zwemmen 3de en 4de leerjaar
20/06/19 Zwemmen 1ste en 6de leerjaar
23/06/19 Dankviering (1ste leerjaar)
24/06/19 Eindrapport
24/06/19 Personeelsvergadering lager - geen studie, wel opvang in de Seringenstraat
25/06/19 Sportdag lager bovenbouw (L4-L6)
25/06/19 Zwemmen 3de kleuter
27/06/19 Afscheid 6de leerjaar
27/06/19 sportdag lager onderbouw (L1-L3)
28/06/19 Laatste schooldag - einde 11.40 uur