Welkom

 

Zoals de naam, Vrije Lagere School Sint-Jozef, het laat vermoeden, situeert de school zich op de Sint-Jozefsparochie te Roeselare.
De school heeft twee vestigingen:
de onderbouw (1ste tot 3de leerjaar) zit in de Seringenstraat en deelt het
gebouw met de Vrije Kleuterschool,
 

de bovenbouw (4de tot 6de leerjaar) zit in de Tulpenstraat.

 

Praktisch heeft dit heel wat voordelen:
Er is een nauwe samenwerking met de Vrije Kleuterschool. Door regelmatig
overleg op organisatorisch en pedagogisch vlak proberen we de doorstroming optimaal te laten verlopen.
Er zijn grote verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen (onder- en
bovenbouw) naar interesses en spelgedrag. Doordat we in twee aparte vestigingen zitten, kunnen we hier beter op inspelen.
• Niettegenstaande we een vrij grote school zijn met meer dan 240 leerlingen zorgt het spreiden over twee vestigingen toch dat de beide vestigingen klein en gezellig blijven.
• Twee vestigingen betekent ook dubbele schoolinfrastructuur: o.a. twee gymzalen, twee eetzalen, zodat alle leerlingen hier optimaal kunnen gebruik van maken.

Administratief is het bureau van de directie en het secretariaat van de lagere school ondergebracht in de Tulpenstraat, deze van de kleuterschool in de Seringenstraat. Beide schoolgebouwen (Seringenstraat en Tulpenstraat)hebben aldus een secretariaat. U kan dus steeds bij de een of de ander terecht voor een administratief probleem.

U kan hier verder een virtuele wandeling maken door de beide vestigingen, onze schoolbrochure raadplegen, doorklikken naar de partners waarmee we nauw samenwerken en de geschiedenis van onze school nalezen.