JAB

Mevr. Brigitte als EHBO-deskundige, tijdens de WERO-lessen in 4A en 4B

Op dinsdagnamiddag 13/11 konden de leerlingen van het 4de leerjaar (beide klassen) luisteren en kijken naar de bekwame uitleg en handelingen van mevr. Brigitte. Als administratief medewerkster op ons schoolsecretariaat heeft mevr. Brigitte al meermaals cursussen gevolgd in het EHBO-wereldje. In haar typische stijl bracht ze al snel de interesse bij de leerlingen naar boven. Deze les fungeerde als afsluiter van de WERO-lessen uit onze methode Mikado rond EHBO en gebruik verbandtrommel. Zo werden goudentips gegeven bij brandwonden, flauwtes, kneuzingen, ... Er werd een driehoeksverband aangelegd ... Op de bijhorende foto's is duidelijk te zien dat de luisterbereidheid en het enthousiasme rond deze lessenreeks bijzonder groot was bij onze jongere (para)medici ... ! Leren voor het leven : je weet maar nooit als deze opgedane kennis en vaardigheden ooit nog eens je pad kruisen!
 

Allerheiligen - Allerzielen: een bezoek aan het kerkhof met het 1ste leerjaar

Onder een stralende zon ging het eerste leerjaar op maandag 22 oktober op bezoek naar het nieuwe kerkhof in de Groenestraat.

Voor veel kinderen was het een eerste kennismaking. Ze leerden dat het kerkhof geen akelige plaats is, maar een plaats waar je in alle rust kunt denken aan en bidden voor een dierbare die gestorven is.

De kinderen genoten van alle mooie versieringen op de grafzerken. Ze maakten ook kennis met het columbarium, de strooiweide en het urnenveld.

Terug in de klas kregen de kinderen de kans om hun indrukken te verwerken door erover te tekenen en te praten.

 

 

Inleefles blind zijn

In onze klas 1B hebben we een blinde leerling.  Imara ziet nog wel iets maar toch te weinig om goed te kunnen volgen in ziende vandaar dat ze braille leert.  In de inleefles van vandaag ondervonden de andere lln. wat het is om blind te zijn en leerden ze enkele tips om met Imara om te gaan. 

 

6A Au magasin!

Vandaag werd er een dialoogje opgevoerd in het Frans - au magasin- en dit verliep heel vlot. Ze zijn klaar om inkopen te doen in Auchan!

 

Zuiddag in de Sint-Jozefsschool

Ik ben Michelle Vyaene, zit in het zesde jaar van de Broederschool te Roeselare en heb op donderdag 18 oktober deelgenomen aan Zuiddag. Zuiddag is een dag waarop het vijfde en zesde middelbaar van een aantal scholen zich een dagje op de werkvloer wagen om hun loon aan een goed doel af te geven. Dit jaar was het project Embajadores Comunitarios, het engageert zich voor de sloppenwijken in Venezuela. Daar leven de mensen in erbarmelijke levensomstandigheden. Het project biedt hen de kans om een beter leven te leiden. Een aantal jongeren uit België reizen zelf voor een aantal weken naar Venezuela om alles in goede banen te leiden. Met het geld kunnen ze de buurt veiliger maken, want er is veel criminaliteit als de stad arm is, en hygiënischer maken.
Zuiddag helpt niet alleen elk jaar heel veel mensen uit de armoede, maar biedt ook veel kansen aan jongeren hier. Er zijn veel jongeren die de kans zien eens kennis te maken met hun droom job. Ikzelf heb bijvoorbeeld ook iets gekozen dat ik later nodig zal hebben. Er zijn leerlingen die een dagje stewardess zijn en een hele vlucht paraat zijn, burgemeesters, directeurs, enz…
Ik besloot dit jaar op de Sint-Jozefsschool te werken. Hier heb ik echter zelf op school gezeten, en het sluit zeer nauw aan bij het beroep dat ik later zou willen uitoefenen. Mijn steentje bijdragen voor het goede doel en extra ervaring op doen, dat kon ik niet laten liggen. In de voormiddag ervaar ik voor de eerste keer hoe het werk achter de balie eruitziet en in de namiddag krijg ik een voorproefje van lesgeven. Ik krijg zeer hulpvolle tips en de klas werkt goed mee. Het heeft wel iets nostalgisch om in je oude school terug te keren en dan nog wel als secretaresse/lerares voor één dag! De school is erg veranderd en toch helemaal hetzelfde gebleven…
Werken als secretaresse is niet te onderschatten, maar ik vond het aangenaam. Het werk zelf is goed gevarieerd. Het is mogelijk dat je kopies moet maken, de telefoon opnemen, een verslag typen, bladen knippen of plakken. Een leerkracht moet zijn/haar klas in bedwang kunnen houden, luid genoeg spreken en de les wat interessant en aangenaam maken. Er heerst continu een goede sfeer, zowel tussen de leerkrachten als tussen de leerlingen. Je leert op een heel andere manier naar een school kijken eens je het van een ander perspectief hebt kunnen bekijken. Alles moet echt goed georganiseerd zijn en er moet veel gewerkt worden.

Oud geleerd of jong gedaan : 4des op de muzische toer !

Op vrijdag 12/10 konden alle meisjes en jongens van 4A en 4B hun kunsten tonen aan elkaar, want we hadden het gedicht 'de 7 oude mannetjes' een eigen, dramatisch leven laten leiden en zo kwamen enkele mooie toneeltjes uit de bus, met alles erop en eraan : woordkunsten, verkleedpertijen, versprekingen, gezonde 'zenuwen', enz ... Een geslaagde activiteit alleszins !!!

 

Een kijkje achter de schermen in het eerste leerjaar!

Kom maar eens zien wat we allemaal al kunnen in het eerste leerjaar!  Dit zijn de foto's die werden genomen voor de powerpointvoorstelling.

 

Inhoud syndiceren