MOS

Wàààt ??!! 4des kunnen geen insectenhotel maken ???!!! Minuutje ... zo gefikst !!!!

Naar aanleiding van vaderdag en een bericht in de media dat het helemaal niet goed gaat met onze lokale bijensoorten, hadden we in 4B het idee opgevat om zelf insectenhotels in elkaar te knutselen. STEM-hulp via het VTI was niet mogelijk, omdat deze ctiviteiten pas aangeboden worden vanaf het 5de leerjaar ... Lap !!! Wel, dan trekken we ons plan en doen we het zelf !!!! Voilà, heel wat materiaal werd verzameld, wat gegoogeld, en hulp gezocht bij enkele handige opa's en mama's !!! Verdraaid, in enkele lesuren tijd slaagden we erin om echte pareltjes af te leveren ! De lln. van 4B mogen apetrots zijn op hun werkstukken ! Een immense dankjewel voor de hulp van de handige opa's, vooral voor de infrastructurele hulp (machinepark !). Ook enkele mama's foerageerden perfect in ons tijdelijk milieu van werkplaats/atelier ! Zelfs juf Jolien en juf Ciska staken een deftig pootje toe : bedankt ! Maar het dient gezegd dat de lln. van 4B ZELF fantastisch werk hebben geleverd : veel gewerkt, veel samen gedaan, oplossingen gezocht voor 'problemen', leren werken met hout en aanverwante werktuigen, ... En ook de meester heeft zich geamuseerd ! Dergelijke activiteiten zouden vaker op ons programma moeten staan ....

Klik hier om de foto's te bekijken.

 

 

 

4des nemen deel aan ophaalactie 'zwerfvuil' i.s.m. stadsbestuur Roeselare

Op maandagnamiddag 14 mei 2018 namen de klassen 4A en 4B van de Sint-Jozefsschool samen deel aan de zwerfvuilactie. Ze kregen werkhandschoenen, afvalprikkers, schoppen, borstels, emmers, kruiwagen of stootkar en elk 3 zakken voor restafval en 3 zakken voor PMD mee. Het was echt niet normaal hoeveel afval er overal lag !!! Na 2 uur moesten we noodgedwongen ermee ophouden, want alles was vol !!! 4A ging links van de school de buurt schoonmaken, 4B stapte de hele rechterkant af. Het was serieus de moeite. Zo zie je maar : voor ons een kleine daad, maar met een groot en proper resultaat !

En moest iedereen zijn/haar afval nu eens deponeren waar het hoort ...

verslag opgemaakt door Aurélie Samyn (4A) en Pieter Danneels (4B)

Klik hier om de foto's van het vele werk te bekijken.

 

Onze school als meetpunt voor de luchtkwaliteit

Naast de circusdrukte van vorige week werden er op onze school (vestiging T) een 3-tal meetstations geïnstalleerd, die de komende maand de luchtkwaliteit (o.a. stikstofconcentratie, aanwezigheid fijn stof, ...) zullen opmeten. Dit gebeurde met instemming en medewerking van de Ouderraad en de Roeselaarse Milieuraad. In heel Vlaanderen staan zo 250 meetpunten ingeplant.  Na een 4-tal weken worden de meetresultaten dan geanalyseerd door gespecialiseerde labo's. We verwachten tegen medio maart dan de resultaten, die zullen aangeven hoe (on)gezond de lucht is in onze schoolbuurt. U weet hoe 'goed' Roeselare scoort op dit gebied ...

De meetstations staan opgesteld aan de straatzijde ter hoogte bureau juf Véronique (1), in de klas van mr. Gerdy (2) en buiten op de speelplaats ter hoogte van de klas van mr. Gerdy (3). Van zodra er hierover resultaten worden kenbaar gemaakt, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

STRaP-dag in de bovenbouw (Tulpenstraat)

Op vrijdag 22/09 werd als slot van de Week van de Mobiliteit weer een STRaP-dag georganiseerd in Vlaanderen. Zoals elk jaar deden we met onze school weer mee. Heel wat leerlingen van 4-5-6 (en hun ouders !) deden een extra inspanning om die dag 'koning auto' niet de bovenhand te laten nemen op die dag. Naar luchtkwaliteit en verkeersveiligheid zijn dergelijke dagen een zegen. Het straplied kende veel bijval en zo kon er ook nog eens wat extra bewogen worden, wat meteen weer goed is voor de gezondheid ! En zoals Louis Neefs al tientallen jaren geleden zong : "de wereld die moet nog een eeuwigheid mee" !!!!!
Klik hier om mee te strappen.

4des zaaien éénjarige zomerbloemen

Onder een stralend lentezonnetje zaaiden 4A en 4B met groene vingers de zaadjes van de 3 soorten éénjarige zomerbloemen : paarse klimwinde, lage tagetes en de sierlijke nachtschone. Na de paasvakantie, voor de zeeklas, worden de zaailingen door de leerlingen eigenhandig uitgeplant in kweekpotjes, om dan vanaf 15 mei te worden verkocht aan € 1,00 per 4 stuks, ofwel van eenzelfde soort, ofwel een combinatie ervan.

Klik hier om de foto's te bekijken

Dikketruiendag 2017 in de bovenbouw.

Op vrijdag 17/02 deden we met de hele school uiteraard weer mee met Dikketruiendag. Maar heel koud was het eigenlijk niet ... Toch zette elke klas de verwarming enkele °C lager, want per graad maakt dat een verschil van 7 % minder CO2-uitstoot !! Dit jaar stond alles in het teken van het gevaar van het versneld wegsmelten van onze poolkappen : ijs helpt wereldwijd zorgen voor een stabilisering van de gemiddelde temperatuur. Het snelle wegsmelten van het poolijs werkt de opwarming van het klimaat ontegensprekelijk in de hand !

De meisjes van het 6de leerjaar staken zelf een sublieme dans in elkaar, die tijdens de pauze van 10 uur en over de middag door iedereen werd meegedanst. In de namiddag werkte elke klas dan zelf een les uit over de poolkappen. Zo kregen de beide 4de leerjaren een vereenvoudigde uiteenzetting over de oorzaken van het versneld wegsmelten van het poolijs. Vertrekkend van filmpjes op mediasite Newsmonkey, verduidelijkt met wat uitleg, werden de lln. geconfronteerd met de diverse oorzaken van de globale opwarming. De goede tips van Frank De Boosere/Jill Peeters brachten dan weer het positieve nieuws binnen, dat we er wel degelijk nog iets kunnen aan doen ! Het Verdrag Van Parijs moet ons allen doen inzien dat we onze levenstijl drastisch moeten wijzigen en proberen die wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beneden de 2°C te houden, zoniet ... Dan pas is het hek van de dam ! (cf. Worldunderwater) Tips ?! Vraag maar aan onze vierdeklassers !

Klik hier om de foto's te bekijken.

HET VIERDE LEERJAAR HEEFT VOGELS GETELD

Bedankt Gerdy!

Het Vogelweekend 2017 zit erop. Met meer dan 23.000 tellers is het een recordeditie geworden. En dat zijn nog maar de voorlopige cijfers. Het hoogste aantal tellers ooit. Dat er zoveel mensen de vogels helpen en tellen, dat maakt me erg blij.

De definitieve resultaten krijg je binnenkort toegestuurd. Van echte winnaars kan ik niet spreken; veel tuinvogels doen het minder goed. Het aantal vogels per tuin is gezakt naar een dieptepunt: gemiddeld 27. Dat is 10 minder dan in 2013.

De huismus is opnieuw de meest getelde vogel. Hij haalde het met grote voorsprong van de merel, die op een tweede plek belandt. De kauw stoot door naar de derde plaats.

 

Liselotte van Natuurpunt

STRAPdag in de Tulpenstraat : veilig en gezond per fiets !

Op vrijdag 16/09 reden alle klassen van de bovenbouw op een gezonde en veilige manier de Week van de Mobiliteit in. Op de speelplaats konden alle leerlingen van 4-5-6 hun vaardigheden op de fiets inoefenen tijdens een fietsbehendigheidsparcours. Oefening baart kunst : een must voor onze jonge fietsers ! Bovendien is het een veel gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper alternatief voor koning auto ! Bedankt voor de vele inspanningen die vele ouders deden om dochter- of zoonlief vandaag met de fiets naar school te sturen/vergezellen. I have a dream ... dat er nog véééééél strapdagen mogen komen !
Klik hier om de foto's te bekijken.

MOS-happening rond 'duurzaamheid' : milieubewustmaking in de bovenbouw !!!

Op maandag 29/02 toonden de lln. van 4-5-6 hun creaties aan elkaar, die ze gedurende 2 weken elk in hun eigen klas, zelf (!!!) in elkaar moesten steken rond hun opdracht die ze kregen van professoren H2O en CO2, tijdens Dikketruiendag van medio februari. Het 4de leerjaar werkte rond 'duurzame materialen en recyclage' , het 5de leerjaar werkte rond spaarzaam omspringen met waterverbruik, terwijl de beide 6des onze voedingsgewoontes eens kritisch de revue lieten passeren. In een werkelijk wervelende show van net geen volle namiddag volgden de huzarenstukjes elkaar in een snel tempo op !!! Zelfs onze 'groene', milieubewuste directeur werd zowaar lyrisch bij het aanschouwen van zoveel frisse, spitse en haalbare vondsten !!! Het moet gezegd : de klassen hebben zich echt overtroffen ! De boodschap was overduidelijk : we moeten zorgzaam omspringen met materialen, water en voedsel !

Klik hier om de foto's te bewonderen.

Landschapswandeling voor de beide 4des

Maandag 26/10 : onder een zonovergoten hemel stapten we met 4A en 4B naar het provinciaal domein 't Sterrebos, waar 2 gidsen ons stonden op te wachten. Tijdens een bijna 2 uur durende wandeling door het bos deden we heel wat kennis op over en inzichten in de herfstnatuur en cultuur van het domein. Fantastisch mooie herfsttaferelen met de mooiste kleuren doorkruisten constant onze landschapstocht, waar we ook heel wat zintuiglijke momenten meemaakten ! Beetje moe, maar o zo dankbaar voor deze mooie en leerrijke namiddag keerden we te voet terug naar school.
Gekke voetnoot : foto 4B : bloei van rododendron eind oktober : bewijst toch onomstotelijk dat de natuur het noorden kwijt is ... ??!!!
PS : torenvalkje cirkelt nog steeds rond 't Sterrebos !!!! (weliswaar vaak lastig gevallen door kauwen ...)

Klik hier om alles mee te bewonderen.

Inhoud syndiceren