Blog van gerdy.vyaene

Winnaars Tulpenstraat : afsluit actie fluohesjes

Hierbij de foto's van de trotse winnaars van de maandprijzen februari en maart 2015 : "wie het kleine niet eert, is het grote niet waard" !!! Onder dit motto sloten we elke 'donkere' maand af met een kleine en een iets grotere prijs voor elk leerjaar van de bovenbouw. Alle deelnemende en correcte maandformulieren deponeren we begin mei in één supergrote doos, waaruit uit elk leerjaar (!) 1 grote prijswinnaar zal getrokken worden. De directeur zelve heeft voor de 3 mooie prijzen gezorgd !

 

 

 

 

'STORM' : een totaalproject rond muzische activiteiten in 4A/4B

 Donderdag 12/03 werden de beide klassen van het 4de leerjaar zowaar ondergedompeld in een muzisch bad met een waaier aan activiteiten. Eerst bekeken we in de mediaklas stormbeelden, bestudeerden we de houding(en) van mensen die het stormweer trotseren, om tenslotte te komen tot het 'kunstkritisch' aanschouwen van grootmeester Van Gogh, en hoe deze speelde met lijnen en kleuren om een beeld op te wekken van stormweer. Daarna volgde een gedeelte klasdoorbrekend werken rond het dramatisch uitbeelden van een momentopname uit een stormscène, gebaseerd op onze werkmethode Mikado. Tenslotte keken de lln heel geboeid naar onze eigen grootmeester(es), juf Barbare, die in enkele penseeltrekken een prachtige illusie maakte met koude kleuren over stormweer. De ideale inspiratie, naar vorm en techniek, voor onze 4de klassers om zelf aan het werk te gaan, ... met schitterende kunstwerkjes als eindresultaat !!!! Dank je wel, juf Barbara !
 

Prijswinnaars actie fluohesjes Tulpenstraat : maand januari 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

DTD bovenbouw : niet weervrouw Jill Peeters, maar Okazaki Séoot-Wee bezoekt de Tulpenstraat ! (do. 12/02)

 We hebben inderdaad hard geprobeerd om weervrouw Jill Peters als klimaatdeskundige naar onze school te halen. Aanvankelijk leek dit ook te lukken, maar helaas, door haar te drukke bezigheden werd haar komst alsnog uitgesteld ... We moesten dus op zoek naar een degelijk alternatief, om onze oudsten 'op niveau' te informeren over de oorzaken van en gevolgen van de onmiskenbare klimaatswijzigingen die we al ervaren, maar die nog harder zullen toeslaan ... En aangezien een geïnformeerd man/vrouw er zoveel méér waard is ... Vandaar : we hebben dus vrij recent de toezegging gekregen van dhr. Okazaki Séoot-Wee, een Japans deskundige op vlak van "klimatologische interpretatie van diagrammen/grafieken" over de hedendaagse klimaatveranderingen ... De lln van 4 - 5 - 6 krijgen elk een lestijd uitleg hierover, gestaafd met loutere gegevens, naakte cijfers, wetenschappelijke vaststellingen en beelden.
 

DTD bovenbouw : CO2-verminderende uitdagingen voor elke klas !

 Op donderdagmiddag 05/02 werden de 'milieuwinstgevende uitdagingen' bekend gemaakt in de klassen van de bovenbouw. Bedoeling was dat elke klas, op eigen initiatief van de leerlingen zelf (!!!), een haalbare uitdaging bedacht voor de parallelklas, in het kader van de komende Dikketruiendag van donderdag 12/02, volgende week. Dan wordt deze uitdaging ook door de parallelklas geëvalueerd !!!

Op donderdag 12/02 houden we uitzonderlijk vroeger onze DTD, omdat we 's anderendaags de hypocrisie niet ten top willen drijven als er 'carnaval' wordt gevierd met Casino-Jacques ...

Dit zijn de uitdagingen die de klassen formuleerden voor hun klasgenoten van de parallelklas ... :                         4A voor 4B : een hele week geen afval hebben bij de tussendoortjes ! Dus : koekjes of fruit in de doos, hervulbare drinkfles, ...        4B voor 4A : probeer in de week van 05/02 tot 12/02 gedurende één dag, met héél je gezin, geen vlees of dierlijke producten te gebruiken ! Uiteraard rekenen we hierbij op de eerlijkheid van elkaar ...        5A voor 5B : zorg dat jullie elke dag de lichten zelf uit doen, zowel tijdens de speeltijd, als over de middag, als om 16.00 uur als we naar huis gaan !          5B voor 5A : Op di. en do., tijdens de gymles, moeten jullie buiten de opwarming doen, zodat jullie het al warm genoeg zouden hebben en de verwarming in de gymzaal uit kan ! Met de volledige medewerking van gymjuf Désirée !       6A voor 6B : deze week zetten we de schoolbel af ! Aan jullie om elk belsignaal van de elektrische bel te vervangen door .... !               6B voor 6A : geen plastic flesjes, boterhamdozen, verpakkingen, ... achterlaten in de gang/boterhamdozenkast op speelplaats elke dag leegmaken !

Zien hoe onze lln deze 6 uitdagingen tot een goed einde brengen ! Niet alles is exact te meten, maar dat we hiermee het milieu ons eigen kleine steentje zullen bijdragen staat buiten kijf !

 

Tentoonstelling 'bouwbeurs 4de leerjaar A & B' : overweldigende opkomst !!!!

 Op vrijdagnamiddag 23/01 mochten onze 4de klassers hun kijkdozen tentoonstellen aan het grote publiek. Alle klassen van 5 en 6 keken hun ogen uit bij al dat technisch en creatief vernuft ! Daarna was het de beurt aan hun (groot)ouders om het werk van hun (klein)dochters en -zonen te bewonderen. De complimenten vielen als een zwerm spreeuwen uit de lucht ! Er zaten dan ook enkele ware pareltjes in, bij elke klas !!!! Een welgemeende proficiat voor het prachtige werk aan alle leerlingen van 4A en 4B ! En ook een dikke dank-je-wel aan alle mama's, papa's, oma's en opa's die onze 'bouwbeurs' een bezoekje brachten ! Jullie positieve commentaar deed deugd !

juf Barbara & mr. Gerdy (lkr. 4A & 4B)

 

 

Eigen groente(n) eerst : witloof in het 4de leerjaar.

 Als MOS-school is het één van onze taken om de natuur zoveel en zo vaak mogelijk op school en in klas te brengen. Evenals de weidechampignons in oktober, die overigens een groot succes waren, zijn we op vrijdag 23/01 gestart met de kweek van ons eigen witloof. Dit opnieuw in samenwerking met INAGRO te Beitem, die de teeltkits leverde. Na wat uitleg over de diverse stadia in de groei, konden de leerlingen zelf aan de slag. Elke klas is nu ook zelf verantwoordelijk voor de correcte opvolging, want zo moet o.a. het waterpeil steevast gecontroleerd worden, moeten er voedingsstoffen bijgevoegd worden op dag 10-13-16-19, om dan op dag 21 (over precies 3 weken dus !) de eer te hebben om onze 'eigen kweek' te degusteren ... !
 

4de leerjaren A en B tellen (tuin)vogels i.s.m. Natuurpunt Vlaanderen

 Op vrijdagnamiddag 16/01 trokken we, gelaarsd, bepakt en warm aangekleed, naar het Provinciaal domein 't Sterrebos, om (tuin)vogels te tellen. Dit jaar deden we al voor de 3de keer mee met de beide klassen van het 4de leerjaar, maar dit jaar kaderde het ook voor het eerst in een samenwerking met Natuurpunt Vlaanderen. Op vrijdag tellen dus ook de scholen mee, in het weekend kan je dit zelf thuis doen.

Na een stomend 'vogelbad' aan info over uiterlijke kenmerken, herkenbaar gefluit en andere bijzonderheden over een 25-tal inheemse tuinvogels in de dagen ervoor, stonden heel wat van onze leerlingen werkelijk te popelen om deel te nemen aan deze vogeltelling. Gedurende 30 min., gezeten op een plooistoeltje, zeteltje of kruk, telden ze naarstig wat ze herkenden uit de les. Op een folder turfden ze onze gevederde vrienden. Al deze gegevens worden door mr. Gerdy verwerkt en digitaal doorgegeven op de website van Natuurpunt. Met deze waardevolle info kunnen er dan verdere wetenschappelijke, beschermende maatregelen worden getroffen. Helaas, de reporter had zich van uur vergist, waardoor we reeds naar school (te voet uiteraard !) terugkeerden toen deze ons pad kruiste ... Maar héél wat van onze meisjes en jongens vertelden zelf dat ze het in de 1ste plaats deden om 'de natuur een handje te helpen' : boodschap begrepen, doelstelling bereikt !!!

Op  21 januari  kregen we volgende mail van Natuurpunt:

Beste Gerdy

Afgelopen weekend telde jij mee de vogels tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Na 400.000 getelde vogels is duidelijk dat de huismus net als vorig jaar de meest getelde vogel is in de Vlaamse tuinen. De andere twee koplopers voeren een nek-aan-nekrace: de koolmees staat momenteel op twee, de vink op drie.

 

 

 

 

  

actie fluohesjes Tulpenstraat : winnaars november-december 2014

 Een fluohesje in de (winterse) donkerste maanden is voor iedereen, maar zeker voor onze schoolgaande jeugd, geen overbodige luxe als het op veiligheid in het verkeer aankomt ! Vandaar : we stimuleren onze 'oudsten' van de bovenbouw om van november tot eind maart zoveel mogelijk hun fluohesje te dragen.

Per maand krijgen de leerlingen van 4-5-6 een gekleurde aanstipkaart, waarop dagelijks kan bijgehouden worden of het fluohesje werd gedragen. Dit wordt door haast iedereen uitstekend opgevolgd !!! PRIMA ! Per maand loten we dan voor de volhouders één kleine prijs en één grotere prijs uit, telkens één per leerjaar.

Winnaars november : winnen een fluo fietsarmband : Louise Delrue (4A) - Giulia Van Eckhout (5A) - Sara Van Eeckhout (6A)  &  winnen een mezenbollenhouder : Arthur Vandenbroucke (4B) - Jeremy Van Steenhuysse (5A) - Maxim Vercaigne (6A)

Winnaars december : winnen een fluo fietsarmband : Aram Avagyan (4A) - Nemo Patoor (5B) - Michelle Lareu (6A)  &  winnen een dubbele kleurschuifstift : Gloria Devos (4B) - Lucas Vanacker (5A) - Laura Landuyt (6B)

Proficiat aan alle winnaars ! En voor de anderen : niet opgeven, want ALLE volle kaarten tellen mee voor de supertrekking eind maart met 3 mooie superprijzen !!!!

Schoolreis 3des/4des : MIAT (Gent) + Brielmeersen (Deinze)

Het MIATOp dinsdag 13/05 trokken de 4 klassen van het 3de en 4de leerjaar met de bus op schoolreis. In de voormiddag had juf Griet geregeld dat we het museum MIAT te Gent konden bezoeken. We zagen hoe de mensen vroeger (19de-20ste eeuw) leefden en werkten. In groepjes zochten de leerlingen de antwoorden op de vraagjes van hun museumboekje. Goed kijken was de boodschap ... ! 's Middags trokken we dan naar Deinze, naar het natuurdomein Brielmeersen, waar we eerst onze picknick konden nemen in een grote feestzaal. Gelukkig maar, want de regen kwam toen al de hele dag met bakken uit de hemel !!! Toen de picknick klaar was, ... verscheen de zon ! Iedereen héél blij natuurlijk, want de leerlingen konden eerst even stoom aflaten op het grote speelterrein. Mr. Gerdy deed ondertussen eens de speurtocht, om te kijken of alles te zien en te horen was. Daarna konden we opnieuw in kleine groepjes de vragen bij die speurtocht beantwoorden. Dat ging het ene groepje al beter af dan het andere ... Na nog een halfuurtje ravotten, keerden we moe, maar tevreden terug naar Roeselare, waar reeds heel wat (groot)ouders ons stonden op te wachten aan de schoolpoort.

              foto's deel1                       deel 2                        deel 3

               

 

Inhoud syndiceren