Blog van gerdy.vyaene

Wàààt ??!! 4des kunnen geen insectenhotel maken ???!!! Minuutje ... zo gefikst !!!!

Naar aanleiding van vaderdag en een bericht in de media dat het helemaal niet goed gaat met onze lokale bijensoorten, hadden we in 4B het idee opgevat om zelf insectenhotels in elkaar te knutselen. STEM-hulp via het VTI was niet mogelijk, omdat deze ctiviteiten pas aangeboden worden vanaf het 5de leerjaar ... Lap !!! Wel, dan trekken we ons plan en doen we het zelf !!!! Voilà, heel wat materiaal werd verzameld, wat gegoogeld, en hulp gezocht bij enkele handige opa's en mama's !!! Verdraaid, in enkele lesuren tijd slaagden we erin om echte pareltjes af te leveren ! De lln. van 4B mogen apetrots zijn op hun werkstukken ! Een immense dankjewel voor de hulp van de handige opa's, vooral voor de infrastructurele hulp (machinepark !). Ook enkele mama's foerageerden perfect in ons tijdelijk milieu van werkplaats/atelier ! Zelfs juf Jolien en juf Ciska staken een deftig pootje toe : bedankt ! Maar het dient gezegd dat de lln. van 4B ZELF fantastisch werk hebben geleverd : veel gewerkt, veel samen gedaan, oplossingen gezocht voor 'problemen', leren werken met hout en aanverwante werktuigen, ... En ook de meester heeft zich geamuseerd ! Dergelijke activiteiten zouden vaker op ons programma moeten staan ....

Klik hier om de foto's te bekijken.

 

 

 

4des nemen deel aan ophaalactie 'zwerfvuil' i.s.m. stadsbestuur Roeselare

Op maandagnamiddag 14 mei 2018 namen de klassen 4A en 4B van de Sint-Jozefsschool samen deel aan de zwerfvuilactie. Ze kregen werkhandschoenen, afvalprikkers, schoppen, borstels, emmers, kruiwagen of stootkar en elk 3 zakken voor restafval en 3 zakken voor PMD mee. Het was echt niet normaal hoeveel afval er overal lag !!! Na 2 uur moesten we noodgedwongen ermee ophouden, want alles was vol !!! 4A ging links van de school de buurt schoonmaken, 4B stapte de hele rechterkant af. Het was serieus de moeite. Zo zie je maar : voor ons een kleine daad, maar met een groot en proper resultaat !

En moest iedereen zijn/haar afval nu eens deponeren waar het hoort ...

verslag opgemaakt door Aurélie Samyn (4A) en Pieter Danneels (4B)

Klik hier om de foto's van het vele werk te bekijken.

 

Batibouw-kijkdozen : technische (werk)tentoonstelling van L4a en L4b

Begin februari hielden de beide klassen van het 4de leerjaar hun ondertussen vermaarde bouwtentoonstelling van de gemaakte kijkdozen. Alleen of per 2 moest een mini-ruimte gecreeërd worden, die beantwoordde aan meerdere technische vereisten. Rekening houdend met afmetingen op schaal en praktische oplossingen voor 'problemen' kregen de leerlingen meerdere lestijden de kans om aan de slag te gaan met diverse materialen om hun 'droomruimte' op schaal in een realistische context uit te bouwen. Resultaat : diverse hoogstaande bouwwerken ! De massale opkomst van (groot)ouders en leerlingen van 5des en 6des bewijzen andermaal de gesmaakte be- en verwondering voor deze sublieme bouwtafereeltjes. Bedankt voor de grote interesse en de ontelbare complimenten voor leerlingen en leerkrachten !!! Dit deed deugd ...
Klik hier om de ontwerpen te bewonderen.

kerst in de bovenbouw : een stemmige viering

Onze school als meetpunt voor de luchtkwaliteit

Naast de circusdrukte van vorige week werden er op onze school (vestiging T) een 3-tal meetstations geïnstalleerd, die de komende maand de luchtkwaliteit (o.a. stikstofconcentratie, aanwezigheid fijn stof, ...) zullen opmeten. Dit gebeurde met instemming en medewerking van de Ouderraad en de Roeselaarse Milieuraad. In heel Vlaanderen staan zo 250 meetpunten ingeplant.  Na een 4-tal weken worden de meetresultaten dan geanalyseerd door gespecialiseerde labo's. We verwachten tegen medio maart dan de resultaten, die zullen aangeven hoe (on)gezond de lucht is in onze schoolbuurt. U weet hoe 'goed' Roeselare scoort op dit gebied ...

De meetstations staan opgesteld aan de straatzijde ter hoogte bureau juf Véronique (1), in de klas van mr. Gerdy (2) en buiten op de speelplaats ter hoogte van de klas van mr. Gerdy (3). Van zodra er hierover resultaten worden kenbaar gemaakt, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Dag van de Jeugdbeweging in de bovenbouw (Tulpenstraat, leerjaren 4-5-6)

HomeZoals elk jaar wordt er in de 2de helft van oktober een Dag van de Jeugdbeweging gehouden. Meer dan 250 000 leden en ongeveer 42 000 leidinggevende leden komen zo elk weekend samen om zich te amuseren zoals het voor jonge mensen ook hoort ! Ook op onze school konden de lln. die dag in hun uniform naar school komen en ... dat deden er heel wat !!!! Op bijhorende foto's zie je zo bv. de vele leden van KSA, (zee)scouts, chiro, ... Vergeten we ook niet de minder talrijke jeugdbewegingen zoals het Jeugd-Rode-Kruis of de Torenvalkjes ... Een duidelijk bewijs dat de jeugdbeweging weer duidelijk aan een opmars bezig is, want ook daar leren onze jonge gasten hoe je sociaal met elkaar moet omgaan ! Zeker in tijden van gamen, facebook en andere (sociale ?!) media een must om met onze razendsnelle communicatiewereld om te gaan !!!! Het stemt ons, als leerkrachten, dan ook zeer gelukkig als we (steeds meer) lln. zien die zich in één of andere jeugdbeweging engageren ! Of zoals een West-Vlaamse zanger nog onlangs zong : 't is toch nog nie ol noa de wuppe !!!!

Klik de afdeling aan om de foto's te bekijken:           onderbouw                     bovenbouw

Het 4de leerjaar B leert de hulpdiensten opbellen

WERO is niet alleen kennen ... Vaak is het ook, wat geleerd is in de lessen, in andere situaties kunnen toepassen als een vaardigheid. Zo leerden we in het 4de leerjaar B ook hoe we de noodzakelijke informatie moeten doorspelen aan de hulpdiensten bij ongevallen van zeer diverse aard. Als kort, maar krachtig toneel en in snelle dialoogvorm bedachten de lln. per 2 een scenario. Na inoefening brachten ze dit dan op vrijdag 20/10 voor de klas. We mochten getuige zijn van enkele heel goed doordachte, to-the-point gesprekjes ! Bij onze 4de klassers bent u in elk geval bij elk ongeval in goede handen ! 
Klik hier om de foto's te bekijken.

Mevr. Brigitte in het 4de leerjaar B op bezoek : EHBO in de praktijk !!

Op donderdag 19/10 nodigde klas 4B onze eigen secretariaatsmedewerkster, mevrouw Brigitte, uit in de klas, om de (theoretische) lessen rond EHBO en de verbandtrommel eens te toetsen aan de praktijkervaringen.Met heel veel enthousiasme en deskundigheid, doorspekt met tal van levensechte anekdotes, slaagde Brigitte erin om de klas een dik halfuur gefocust te laten luisteren en kijken.  Er werden allerlei verbanden aangebracht en mogelijke situaties besproken. Na een spervuur aan vragen, waren de leerlingen al een stuk wijzer geworden rond deze interessante en noodzakelijke materie. De bel maakte een einde aan deze activiteit, die zeker nog enkele lesuren had kunnen/mogen doorgaan ... Geniet mee van enkele beelden.
Klik hier om de foto's te bekijken.

STRaP-dag in de bovenbouw (Tulpenstraat)

Op vrijdag 22/09 werd als slot van de Week van de Mobiliteit weer een STRaP-dag georganiseerd in Vlaanderen. Zoals elk jaar deden we met onze school weer mee. Heel wat leerlingen van 4-5-6 (en hun ouders !) deden een extra inspanning om die dag 'koning auto' niet de bovenhand te laten nemen op die dag. Naar luchtkwaliteit en verkeersveiligheid zijn dergelijke dagen een zegen. Het straplied kende veel bijval en zo kon er ook nog eens wat extra bewogen worden, wat meteen weer goed is voor de gezondheid ! En zoals Louis Neefs al tientallen jaren geleden zong : "de wereld die moet nog een eeuwigheid mee" !!!!!
Klik hier om mee te strappen.

LEVE DE WETENSCHAP !!! Experimenteel onderzoek in 4B.

In de WERO-methode Mikado staan fantastische lessen, o.a. een razend interessante lessenreeks (31-34) rond de aggregatietoestanden van stoffen. Dit schooljaar gaf niet mr. Gerdy deze lessen, maar wel 3de jaarsstagiaire, juf Ine. In een hele reeks experimenten werden de 6 fase-overgangen proefondervindelijk getest en waargenomen. Wetenschap zoals het hoort !

Klik hier om de foto's te bekijken.

Inhoud syndiceren