Batibouw-kijkdozen : technische (werk)tentoonstelling van L4a en L4b

Begin februari hielden de beide klassen van het 4de leerjaar hun ondertussen vermaarde bouwtentoonstelling van de gemaakte kijkdozen. Alleen of per 2 moest een mini-ruimte gecreeërd worden, die beantwoordde aan meerdere technische vereisten. Rekening houdend met afmetingen op schaal en praktische oplossingen voor 'problemen' kregen de leerlingen meerdere lestijden de kans om aan de slag te gaan met diverse materialen om hun 'droomruimte' op schaal in een realistische context uit te bouwen. Resultaat : diverse hoogstaande bouwwerken ! De massale opkomst van (groot)ouders en leerlingen van 5des en 6des bewijzen andermaal de gesmaakte be- en verwondering voor deze sublieme bouwtafereeltjes. Bedankt voor de grote interesse en de ontelbare complimenten voor leerlingen en leerkrachten !!! Dit deed deugd ...
Klik hier om de ontwerpen te bewonderen.